Integritetspolicy

För oss är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, samt hur vi använder den. Denna policy beskriver dina rättigheter och hur du går till väga för att tillämpa dina rättigheter.

Vilken information samlar vi?

Vi samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan. När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp tex. via vår hemsida, skapar ett kundkonto, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

Exempel på information du ger till oss kan vara:

Person- och kontaktinformation – namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, faktura- och leveransadress etc.

Betalningsinformation  fakturainformation etc.

Adressinformation – fastighetsadress, lägenhetsnummer etc

När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

Adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp.

Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners.

Information om hur du använt vår hemsida– tex hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.

Enhetsinformation  t.ex. IP-adress.

Geografisk information – t.ex. din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig

Vad gör vi med informationen?

I samband med att du köper varor i Vildmarkslagret webbshop kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Inom ramen av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

Genomföra ditt köp av varor och vid behov verifiera din identitet för tex. kreditköp

Ge dig kundsupport och information om produkter som du ber oss om

Leverera varor

Eventuella garanti- och reklamationsärenden

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

Administrera ditt kundkonto

Skicka ut nyhetsbrev

Cookies eller liknande tekniker

Vildmarkslagret behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

Förbättra webbshoppen genom t ex. felsökning, dataanalys, testning m.m.

Spara påbörjad orderläggning/kundkorg i syfte att underlätta för dig som kund.

Därutöver samlar vi även in och behandlar personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning (exempelvis bokföringslag, skattelagstiftning).

I kommunaktion med dig

Vildmarkslagret kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via mejl, utskick och telefon. Vi kan komma att rikta erbjudande till dig baserat på tidigare köp samt även bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alternativt skicka en begäran till hasseildmarkslagret.se .Efter att din begäran har inkommit försöker vi snarast möjligast men senast inom 30 dagar att avregistrera dig. 

Vem kan vi komma att dela din informationen med? 

 För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Finansiella aktörer – För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med de till webbshopen anslutna betalningsleverantörerna. Väljer du faktura 30 dagar delas dina uppgifter med bolag för kreditupplysning. 

Myndigheter – Enligt lagkrav eller med ditt godkännande kan Vildmarkslagret komma att dela dina uppgifter med myndigheter (polis, skatteverket mfl.). 

Skydd av uppgifter

Vi är ytterst måna om att skydda dina personliga uppgifter. Det är vår ambition att säkerställa att vi vidtar tillämpliga åtgärder för att förhindra att dina uppgifter lämnas ut, används, ges åtkomst till, ändras eller på annat sätt påverkas eller skadas. Vi delar inte din information vidare till tredje part. Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära en kopia på de personuppgifter som vi har sparade om dig, ändra felaktig eller ofullständig information och att få din information raderad i våra system (gäller ej personinformation som krävs för att uppfylla legala krav). I det fall att dina uppgifter sparas för att lagen så kräver, har du fortfarande rätt att kräva att dess användande begränsas om något av följande kriterier är tillämpliga, du bestrider korrektheten i personuppgifterna, behandlingen kan anses olaglig eller vi inte längre kan anses behöva uppgifterna men där du behöver dem för att kunna hantera ett rättsligt anspråk. Vi försöker att hantera din begäran snarast möjligast men senast inom 30 dagar från det att förfrågan inkommit. Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

 Du kan närsomhelst utan anledning återkalla samtycken som du givit till oss.

 Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte om: det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig, det är tillåtet enligt gällande lagstiftning eller om du har samtyckt till behandlingen.

HF Innovation i Orsa AB

Org.nr. 556980-9261

Till sidan för köpvillkor